Możemy Państwu zaferować o wiele więcej
niż typowa kancelaria prawna


O Kancelarii prawnej

Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie prawa cywilnego i prawa karnego. Każdą sprawę traktujemy jak ciekawe wyzwanie zawodowe. Oferujemy usługi związane z doradztwem prawnym, doradztwem finansowym, zastępstwem procesowym i windykacją wierzytelności.

Nasz kancelaria adwokacka została do tej pory uznana przez wielu, zadowolonych z naszych usług Klientów. Udaje nam się rozwiązać nawet kilkadziesiąt spraw rocznie, co czyni nas jednym z najskuteczniejszych zespołów adwokatów w regionie. Każdą sprawę analizujemy bardzo szczegółowo, by następnie podjąć odpowiednie kroki prawne, które pozwolą naszym Klientom cieszyć się komfortem finansowym i spokojem ducha. W jednym zdaniu, rozwiązujemy sprawy szybko i skutecznie, a jako adwokaci cechujemy się wyrozumiałością i kompleksową wiedzą prawną.

Przykłady rozwiązywanych przez nas spraw

  • Sprawy rozwodowe
  • Sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej
  • Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
  • Sprawy o niedotrzymanie warunków umowy
  • Sprawy o posiadanie narkotyków
  • Sprawy o podział majątku spadkowego

Prawo w pigułce

Adwokat radzi

1Jak wygląda proces o rozwód?

Wielu z naszych Klientów zastanawia się co ich czeka na rozprawie rozwodowej.

Elementy procesu rozwodowego można bez problemu znaleźć w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednak nie każdy proces rozwodowy wygląda jak model kodeksowy. Rozwód rozpoczyna się od złożenia w właściwym sądzie pozwu rozwodowego. Strona pozwana ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pozew. Sąd po rozpoznaniu żądań stron i uznaniu przesłanek do rozpoczęcia procesu, otwiera przewód sądowy. Na poszczególnych rozprawach strony przedstawiają dowody z dokumentów, powołują biegłych i świadków. Sąd po szczegółowej analizie argumentacji stron wydaje wyrok rozwodowy lub orzeka o braku przesłanek do rozwodu. Rozwód można uzyskać nawet na jednej rozprawie, jednak ze względu na wagę sprawy, rozwód zazwyczaj trwa od 1 miesiąca, do nawet 1 roku.

2Sprawa o posiadanie narkotyków - na co zwrócić uwagę?

Sprawy o posiadanie narkotyków, ze względu na zmianę materii prawnej co raz częściej pojawiają się na wokandzie sądowej

Należy wiedzieć, ze ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie operuje pojęciem narkotyku. Użyto w niej sformułowań takich jak: substancja psychotropowa i środek odurzający. Zatem zakres przedmiotowy przestępstwa posiadania narkotyków jest znacznie szerszy niż się nam wydaje. Substancje psychotropowe i środki odurzające to wszystkie substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy. Samo posiadanie narkotyków, według doktryny prawnej, oznacza, że nie trzeba być właścicielem substancji narkotycznych, by stać się oskarżonym o to przestępstwo. Wystarczy sam fakt posiadania narkotyków, aby podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jednak przyznamy się do winy, a ilość posiadanych substancji będzie nie wielka, możemy liczyć na przychylność sądu i znaczne zmniejszenie wyroku.

3Testament - jakie są rodzaje?

Testament to nie tylko pisemne oświadczenie woli. Ze względu na różne sytuacje życiowe, ustawodawca wskazuje na różne typy testamentu.

Najpopularniejszym,a co za tym idzie najprostszym w redakcji jest testament pisemny, inaczej zwany testamentem holograficznym. Opatrzony w treść wskazującą na majątek i spadkobierców, datę i podpis spadkodawcy, staje się legalnym dokumentem pod każdym względem. Drugim typem testamentu, jest testament notarialny, sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego. W prawie cywilnym istnieje także testament allograficzny, sporządzony poprzez ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta. Szczególną formą testamentu jest na przykład testament ustny, który powstaje w obawie rychłej śmierci spadkodawcy. W takim przypadku ustne oświadczenie woli musi być spisane w ciągu roku i podpisane przez trzech świadków.

Cennik usług prawnych

Używamy cookies, aby zapewnić, że damy Ci najlepszą jakość na naszej stronie internetowej.
Ok